Giờ vàng chốt số là gì? Lúc mấy giờ? Và cách thức chốt số ra sao? 5

Soi cầu giờ nào là hợp lý?