Các lưu ý cần thiết nhất khi gặp lô đầu câm 8 người chơi nên biết